mökki

Tilan esittely

Tyynelän tilalla Joutsenon Aholan kylässä, Etelä-Karjalassa, tuotetaan ruokaa, rehua, rakennustarpeita, raaka-aineita, energiaa, monimuotoista ympäristöä ja maisemaa sekä tietoa ja valokuvia.

Tyynelän tila on ollut nykyisen isännän, Juuso Joonan, suvussa vuodesta 1943, jolloin Lappeenrannan Vilkjärveltä kotoisin oleva Aukusti Laakko (s. 1900) osti tilan. Juuso on Aukustin tyttären tyttären poika.

Pelloilla kasvaa viljakasveja, pääasiallisesti siementuotantona pakkaamoon, valkuaiskasveja, siemeneksi, ruuaksi ja rehuksi, sekä öljykasveja öljynpuristusta varten. Lisäksi viljelykierrossa on mukana monipuolisia viherlannoitusnurmia sekä luonnonhoito- ja riistapeltoja. Kaikkien viljelykasvien kanssa viljellään aluskasveja, kuten raiheinää ja valkoapilaa, maanparannusta ja rikkojentorjuntaa varten.

Viljely perustuu ekologisiin viljelymenetelmiin, kuten monipuoliseen viljelykiertoon, ravinteiden kierrättämiseen ja seosviljelyyn.   Lannoitus perustuu typensitojakasveihin ja metsäteollisuuden sivutuotteisiin. Kasvinsuojelussa panostetaan ennaltaehkäiseviin epäsuoriin menetelmiin ja satokasvin kilpailukyvyn turvaamiseen. Maan rakenteen hoito on kaikkien viljelymenetelmien taustalla. Tilalla pyritään välttämään maan tiivistymistä ja pitämään huolta maan vesitaloudesta. Eloperäistä ainesta lisätään kompostien ja maanparannuskuitujen avulla n. 40 kuiva-ainetonnia viljelykiertoa kohti. Vanhoja tiivistymiä hoidetaan maan biologis-mekaanisen kuohkeutuksen avulla, yhdessä syväjuuristen kasvien ja syväkuohkeuttimen kanssa. Tila on aloittanut siirtymisen sertifioituun luonnonmukaiseen tuotantoon vuonna 2011 ja on kasvukaudesta 2014 lähtien kokonaisuudessaan sertifioidussa luonnonmukaisessa tuotannossa. Maan kasvukunnon näkökulmasta siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon on edelleen meneillään ja kestää arviolta vielä useita vuosia.

Tilalla tuotetaan tietoa uusista viljely- ja metsänhoitomenetelmistä erilaisilla toimenpiteillä ja kokeiluilla. Joka vuosi kokeillaan tilalle uusia viljelykasveja ja testataan erilaisia viljelytoimenpiteitä. Tila osallistuu myös tutkimus- ja koulutushankkeisiin havaintokoetoiminnalla ja pellonpiennartapahtumia järjestämällä. Monet kokeilluista menetelmistä ja kasveista on vakiinnuttaneet paikkansa tilalla. Tietoa menetelmistä voit lukea lisää verkkosivuiltamme.

Tyynelän tilan metsissä pyritään peitteiseen, avohakkuuttomaan metsänhoitoon muun muassa luontaisen uudistamisen ja yläharvennus -menetelmien avulla. Metsissä tavoitellaan kullekin kasvupaikalle tyypillisen erirakenteisen sekapuuston kehittymistä. Näin halutaan turvata metsien monimuotoisuus, suuri maisema- ja virkistysarvo sekä korkea taloudellinen tuotto – samalla puuntuotannon riskejä, kuten myrsky- ja tuholaisvaurioita sekä taloudellista epävarmuutta, minimoiden.

Tulevaisuudessa Tyynelän tilalla pyritään lisäämään maan kasvukuntoa, kasvintuotannon monipuolisuutta, tuotteiden jalostusta, tilamyynnin osuutta sekä energiaomavaraisuutta. Tavoitteenamme on olla enemmän kuin luomu.

Kommentit on suljettu.